Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Taastav õigus töös alaealise õigusrikkujaga Üliõpilastööd Alaealised 17.06.2016 Kaisa Vetemaa
Aruanne jälitusstatistikast 2015. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 02.05.2016 Justiitsministeerium
Riigist väljasaatmise kui lisakaristuse kohaldamise ülevaade 2014-2015 Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Karistussüsteem; Kriminaalmenetlus 02.05.2016 Krister Tüllinen
Kuritegevus Eestis 2015 Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik Kriminaalstatistika; Registreeritud kuritegevus; Vägivald; Varavastane kuritegevus; Kuritegevushirm; Alaealised; Sekskuriteod; Inimkaubandus; Menetlus; Vangistus; Kriminaalhooldus; Retsidiivsus 15.03.2016 Andri Ahven; Anu Leps; Brit Tammiste; Jako Salla; Kaire Tamm; Kristel Kraas; Krister Tüllinen; Krõõt Kristiina Kaldur; Kätlin-Chris Kruusmaa; Pilleriin Lindsalu; Rainer Rohtla; Stanislav Solodov; Taavi Kõiv
Majanduskuritegude menetluspraktika analüüs Kõik; Kriminaalpoliitika analüüs Majanduskuriteod; Kriminaalmenetlus 17.02.2016 Kätlin-Chris Kruusmaa; Markus Kärner
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik vägivald 02.02.2016 Tartu Ülikool
Konfiskeerimiste ülevaade 2014 Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Karistussüsteem; Konfiskeerimine 31.12.2015 Pilleriin Lindsalu
Ülevaade inimkaubanduse olukorrast Eestis Kõik; Kriminaalpoliitika analüüs Inimkaubandus 06.03.2015 Anu Leps
Psühh. nõustajate töönõustamis- ja koolitusvajadus Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Ohvriabi 01.10.2015 Reet Rääk
Kinnipeetavate väärtushinnangute uuring Kõik Vangistus 16.09.2009 Saar Poll
Eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegne vabastamine Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalpoliitika; Karistussüsteem; Vangistus 15.09.2010 Andri Ahven
Seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Sekskuriteod; Alaealised 15.07.2011 Kaire Tamm; Tuuli Ploom
Finantsalaste rikkumiste eest kohaldatavad rahalised sanktsioonid Euroopa Liidu riikides Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Majanduskuriteod; Karistussüsteem 15.12.2011 Andri Ahven
Asendustäitmise ja sunniraha rakendamise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Mittekaristuslikud meetmed 15.09.2011 Urvo Klopets
Joobes sõidukijuhtimise analüüs: nähtuse ulatus, karistuspraktika ja retsidiivsus Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Joobes juhtimine; Retsidiivsus; Alkohol 30.06.2015 Andri Ahven
Aruanne jälitusstatistikast 2014. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 25.05.2015 Justiitsministeerium
Kinnises asutuses viibivate laste kognitiivsete ja isikuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja sotsiaalse tausta uuring Kõik; Muud analüüsid Alaealised; Ekspertiisid; Erikool; Uimastid; Vangistus; Retsidiivsus 12.05.2015 Aavo Luuk; Anne Tiko; Hendrik Luuk; Kersti Luuk; Hanna Sova; Keili Kollamaa Rander
Kas laps vajab abi? Abimaterjal seksuaalse väärkohtlemise märkamiseks ning sellele reageerimiseks Kõik; Infomaterjalid Sekskuriteod 13.04.2015 Lasteabi
Mida teha, kui on kahtlus või teadmine, et last on seksuaalselt väärkoheldud (sh internetikeskkonnas) Infomaterjalid; Kõik Sekskuriteod 13.04.2015 Justiitsministeerium
Infomaterjal lastele ja noortele seksuaalvägivalla teemal Infomaterjalid; Kõik Sekskuriteod 10.04.2015 Lasteabi

Lehed