Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Kuriteoennetus kohalikul tasandil Eestis Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kuriteoennetus; Politsei; Kogukond 25.08.2016 Jaanus Veemaa; Veiko Sepp; Märten Veskimäe; Anneli Kann; Merli Aksen; Elvo Themas
Kui palju on liikluses joobes juhte? Kriminaalpoliitika teemaleht; Kõik Joobes juhtimine 20.08.2016 Andri Ahven
Vahistamise kestus 2015. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Vahistamine; Kriminaalmenetlus 21.07.2016 Urvo Klopets
Taastav õigus töös alaealise õigusrikkujaga Üliõpilastööd Alaealised 17.06.2016 Kaisa Vetemaa
Aruanne jälitusstatistikast 2015. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 02.05.2016 Justiitsministeerium
Riigist väljasaatmise kui lisakaristuse kohaldamise ülevaade 2014-2015 Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Karistussüsteem; Kriminaalmenetlus 02.05.2016 Krister Tüllinen
Kuritegevus Eestis 2015 Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik Kriminaalstatistika; Registreeritud kuritegevus; Vägivald; Varavastane kuritegevus; Kuritegevushirm; Alaealised; Sekskuriteod; Inimkaubandus; Menetlus; Vangistus; Kriminaalhooldus; Retsidiivsus 15.03.2016 Andri Ahven; Anu Leps; Brit Tammiste; Jako Salla; Kaire Tamm; Kristel Kraas; Krister Tüllinen; Krõõt Kristiina Kaldur; Kätlin-Chris Kruusmaa; Pilleriin Lindsalu; Rainer Rohtla; Stanislav Solodov; Taavi Kõiv
Majanduskuritegude menetluspraktika analüüs Kõik; Kriminaalpoliitika analüüs Majanduskuriteod; Kriminaalmenetlus 17.02.2016 Kätlin-Chris Kruusmaa; Markus Kärner
Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik vägivald 02.02.2016 Tartu Ülikool
Konfiskeerimiste ülevaade 2014 Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Karistussüsteem; Konfiskeerimine 31.12.2015 Pilleriin Lindsalu
Ülevaade inimkaubanduse olukorrast Eestis Kõik; Kriminaalpoliitika analüüs Inimkaubandus 06.03.2015 Anu Leps
Psühh. nõustajate töönõustamis- ja koolitusvajadus Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Ohvriabi 01.10.2015 Reet Rääk
Kinnipeetavate väärtushinnangute uuring Kõik Vangistus 16.09.2009 Saar Poll
Eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegne vabastamine Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalpoliitika; Karistussüsteem; Vangistus 15.09.2010 Andri Ahven
Seksuaalse enesemääramise eapiiri muutmise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Sekskuriteod; Alaealised 15.07.2011 Kaire Tamm; Tuuli Ploom
Finantsalaste rikkumiste eest kohaldatavad rahalised sanktsioonid Euroopa Liidu riikides Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Majanduskuriteod; Karistussüsteem 15.12.2011 Andri Ahven
Asendustäitmise ja sunniraha rakendamise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Mittekaristuslikud meetmed 15.09.2011 Urvo Klopets
Joobes sõidukijuhtimise analüüs: nähtuse ulatus, karistuspraktika ja retsidiivsus Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Joobes juhtimine; Retsidiivsus; Alkohol 30.06.2015 Andri Ahven
Aruanne jälitusstatistikast 2014. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 25.05.2015 Justiitsministeerium
Kinnises asutuses viibivate laste kognitiivsete ja isikuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja sotsiaalse tausta uuring Kõik; Muud analüüsid Alaealised; Ekspertiisid; Erikool; Uimastid; Vangistus; Retsidiivsus 12.05.2015 Aavo Luuk; Anne Tiko; Hendrik Luuk; Kersti Luuk; Hanna Sova; Keili Kollamaa Rander

Lehed