Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringute andmebaas

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Retsidiivsus Eestis. 2017 Uuring Retsidiivsus 15.06.2018 Andri Ahven, Ave Rootalu, Mari-Liis Sööt
Lapsesõbraliku menetluse meelespea menetlus; lapsesõbralik menetlus; 18.05.2018
Seksuaalkäitumisalane nõustamine seksuaalvägivalla ennetus; kuriteoennetus; infomaterjalid; praktiline nõu 07.05.2018
Seksuaalkäitumisalane nõustamine seksuaalvägivalla ennetus; kuriteoennetus; infomaterjalid; praktiline nõu 07.05.2018
Seksuaalkäitumisalane nõustamine seksuaalvägivalla ennetus; kuriteoennetus; infomaterjalid; praktiline nõu 07.05.2018
Häiriv seksuaalkäitumine seksuaalvägivald; vägivald; kuriteoennetus; 07.05.2018
Õigusrikkujate vaimse tervise uuringu pakkumuse kutse uuringu pakkumuse kutse kriminaalmenetlus; karistuspraktika 16.04.2018
Väike ohvriuuring 2017 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed Ohvriuuring 10.04.2018
Väike ohvriuuring 2016 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed Ohvriuuring 10.04.2018
Väike ohvriuuring 2015 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed Ohvriuuring 10.04.2018
Väike ohvriuuring 2014 - andmetabel (Excel) Uuringute andmed Ohvriuuring 10.04.2018
Parlamendiliikmete immuniteedi analüüs Kriminaalpoliitika analüüs korruptsioon; kriminaalmenetlus 06.04.2018 Kätlin-Chris Kruusmaa; Justiitsministeerium
Kuritegevus Eestis 2017 Kriminaalstatistika Kriminaalstatistika ülevaated 23.02.2018
Ruumilise eripreventsiooni poliitika kriminaalpoliitika 20.12.2017
Julge laps_Mida teha kui minu või mu sõbra kodus on vägivald poliitikapaber kriminaalpoliitika, kõik 19.12.2017 Riigiprokuratuur
Minu keha ja turvalisus. Teadmised, oskused ja hoiakud. vägivallaennetus; laste seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalvägivald seksuaalvägivalla ennetus; kuriteoennetus; infomaterjalid; praktiline nõu 27.10.2017
Seksuaalkuritegusid toime pannud alaealistele mõeldud erisekkumise vajaduse ja võimaluste analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Seksuaalkuriteod; Alaealised 08.06.2017 Kristel Kraas, Brit Tammiste
SPIN mõjukiri, juuni 2017 Alaealised; Kuriteoennetus 28.06.2017
Põhiõiguste paketi mõjuanalüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Kohus; Vahistamine 12.06.2017 Kätlin-Chris Kruusmaa
Ohtlike kalduvuskurjategijate sihtrühma, meetmete ja kohtlemise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Karistuspraktika; Karistussüsteem; Kriminaalpoliitika; Vägivald; Kriminaalhooldus; Vangistus 30.04.2017 Brit Tammiste; Jako Salla; Krister Tüllinen; Kätlin-Chris Kruusmaa

Lehed