Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Sõltuvusravi- ja rehabilitatsiooniprogramm Viljandis ja Sillamäel

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Uimastid
Suunajad: 
Isepöördumine
koostööleping Justiitsministeeriumiga asenduskaristuse kohaldamise osas
Kohaldamisala: 
üle Eesti
Teenuse liik: 
Ravi- ja rehabilitatsioon
Sihtgrupp: 

Viljandi osakonnas on 30 kohta (mehed ja naised) ning Sillamäe osakonnas 25 kohta (mehed). Teenusele tulek ja teenusel viibimine on vabatahtlik ning põhineb inimese enda motivatsioonil.

Programmi lühikirjeldus: 

Viljandi ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses pakutava sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärgiks on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu, ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine, eneseefektiivsuse tõstmine riskisituatsioonidega toimetulekuks läbi erinevate teraapiliste võtete ja erialaspetsialistide nõustamise. Statsionaarse teenuse kestus on 7-9 kuud. Viljandi osakonnas osutatakse teenust nii meestele, kui naistele eesti ja vene keeles. Sillamäe osakonnas osutatakse teenust meestele vene keeles. Rehabilitatsiooniprogramm on nii Viljandi, kui ka Sillamäe osakonnas sama. Statsionaarsele teenusele järgneb ambulatoorne järelteenus, mida pakutakse Tallinnas, Jõhvis ning Narvas.

Programmi sisu: 

SA Viljandi Haigla pikaajalise mittefarmakoloogilise Viljandi ja Sillamäe ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses pakutava sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärgiks on lisaks uimastitarvitamisest loobumisele ja integreerumisele igapäevaellu ka püsivate psüühikamuutuste saavutamine ja uute käitumismustrite kujundamine, eneseefektiivsuse tõstmine riskisituatsioonidega toimetulekuks läbi erinevate teraapiliste võtete ja erialaspetsialistide nõustamise. Keskuse sihtrühmaks on uimastisõltuvusega täisealised inimesed, kes vajavad professionaalset abi psüühika- ja käitumismuutuse saavutamiseks ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste parandamiseks. Teenusele tulek ja teenusel viibimine on vabatahtlik ning põhineb inimese enda motivatsioonil. Keskuses pakutava statsionaarse ravi kestuseks on 7-9 kuud, seejärel suunduvad kliendid tagasi tavaellu ning seda toetavale järelteenusele, mis hõlmab endas nii individuaalset- ja grupinõustamist, kui ka sõltlaste lähedaste aitamist. Kuna valdav osa keskuse klientidest pärineb pealinnast ja Ida-Virumaalt, pakub Viljandi haigla neile järelteenust nii Tallinnas, Jõhvis kui ka Narvas.

SA Viljandi Haigla Viljandis elluviidava võõrutusravi e. detoksifikatsiooni eesmärk on tarvitatava narkootilise aine manustamise kohene või järkjärguline lõpetamine ning sellega seonduvate võõrutusnähtude vältimine või leevendamine. Statsionaarne võõrutusravi psühhiaatria tegevusloaga haiglas kestab kuni 30 päeva ning selles on juhtiv roll psühhofarmakoteraapial ja medikamentoossel sümptomaatilisel ravil. Osakonnas on 10 kohta (meestele ja naistele).

Tõenduspõhisus: 

Tõendamata

Elluviija kontaktandmed: 

SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus (Pargi tee 16, Jämejala küla, Viljandimaa, info tel. +372 524 4024), järelteenused korraldatud Viljandi haigla kaudu.

Teenusele registreerimine  tel. 524 4024

Viljandi osakond (Pargi tee 16, Jämejala küla,Viljandi vald, Viljandimaa) tel 524 4024

Sillamäe osakond (Tervise 8, Sillamäe, Ida-Virumaa) tel 5814 0126

Järjekorra number: 
79