Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Opiodsõltuvuse asendusravi

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Uimastid
Tõendatus: 
Tõendatud mõjuga
Suunajad: 
Isepöördumine
Kohaldamisala: 
üle Eesti
Sihtgrupp: 

Asendusravi metadooniga on näidustatud isikutele alates 18-eluaastast, kellel on diagnoositud opioidsõltuvus (opioidide tarvitamise tõttu on diagnoositud psüühika või käitumuslik häire, sõltuvussündroom). Asendusravi on opioidsõltuvuse ravis enim kasutatavam ravivorm, mille raames viiakse opioidsõltuvusega isik illegaalsete opioidide tarvitamiselt üle legaalsele pikatoimelisele asendusravimile.

 

Programmi lühikirjeldus: 

Asendusravi aitab lõpetada fentanüüli või teiste opiaatide tarvitamise. 

Programmi sisu: 

Asendusravi on opioidsõltuvuse ravis enim kasutatavam ravivorm, mille raames viiakse opioidsõltuvusega isik illegaalsete opioidide tarvitamiselt üle legaalsele pikatoimelisele asendusravimile. Olemas on kaks asendusravimit, mille efektiivsus on teaduslikult tõendatud, selleks on metadoon ning buprenorfiin. Täpsem sisukirjeldus. Asendusravimid aitavad vältida ärajäämanähte ning hoida sõltuvust kontrolli all. Asendusravi korral viiakse inimene, kes sõltub opiaatidest, ebaseaduslike opiaatide tarbimiselt üle asendusravimile. 

Eestis on metadoonil põhinev asendusravi patsiendile tasuta. Ravi on vabatahtlik ja eeldab patsiendilt koostööd. Opiodsõltuvuse asendusravi teenust rahastab Tervise Arengu Instituut. 

Tõenduspõhisus: 

Teaduslikult tõendatud mujal, lisainfo asendusravi kohta vt WHO kodulehel: http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf

Elluviija kontaktandmed: