Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Lootuse küla alko- ja narkorehabilitatsiooniprogramm

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Uimastid
Alkohol
Suunajad: 
Isepöördumine
Kohaldamisala: 
Harjumaa
üle Eesti
Teenuse liik: 
Ravi- ja rehabilitatsioon
Sihtgrupp: 

Mõeldud alkoholi- ja narkosõltuvusega täisealistele meestele. Isepöördumine, eelduseks on kaine olek, motiveeritus tegeleda enda väärtushinnangute, ellusuhtumise ja põhimõtete muutmisega.

Programmi lühikirjeldus: 

Lootuse küla statsionaarse programmi eesmärgiks on alkoholi ja narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. 

Programmi sisu: 

Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogramm ei ole kinnipidamisasutus, inimesed tulevad programmi oma vaba tahte alusel enda elu muutma. Lootuse Küla on laienenud ja Laitse metsas olevale keskusele on lisandunud Keila Keskus, mille tegevuse eesmärgiks on aidata rehabilitatsiooniporgrammi lõpetanutel integreeruda ühiskonda. Lisandunud on programm naistele. Programm on osalejale tasuta, programmi eest tasutakse annetustega või on see tasutud muudest rahalistest vahenditest. Programmi kohustuslik osa on saekaatris töötamine, mis samuti katab osad kulud. Lootuse Küla statsionaarses 10–12 kuud kestvas võõrutus- ja rehabilitatsiooniprogrammis olevatele meestele tagatakse toitlustamine kolm korda päevas, elukoht, riietus ning psühholoogiline ja vaimulik abi. Rehabilitatsiooniprogramm koosneb õppetööst, kodustest ülesannetest, kohustustest, vastutusest, suhtlemisest, tööteraapiast ja osalemisest teistes küla eluks vajalikes töödes. Programmi jooksul juhatatakse mehi nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast) ning julgustatakse taastama katkenud suhteid. Mehed õpivad üksteisele toetudes igapäevaselt tööd tegema, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida nad siiani pole võib-olla osanud teha. Oluline on, et mehed õpivad vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldavad ka suhted riiklike instantsidega. Lootuse Küla programm on kristlik programm, mis põhineb Piibellikel alustel. Programmi läbinutest on tänaseni kaineks jäänud 69%.  Programmi sisuga saab tutvuda siin.  

Tõenduspõhisus: 

Tugineb mujal maailmas tunnustatud 12 sammu metoodikale. 

Elluviija kontaktandmed: 

Lootuse küla kontaktandmed

Järjekorra number: 
80