Kuriteoennetus

03.02.2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles tänasel laste seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu tutvustusel, et peame kuulutama sõja laste seksuaalse väärkohtlemise vastu.

„Lubamatult palju Eesti lapsi langeb seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. 12 aastaga, mil tehti viimane...

29.01.2016

Süüteoennetuse nõukogu toetas eile toimunud istungil ettepanekuid, millega tahetakse suurendada õigusrikkumisi toime pannud laste endi vastutust toime pandud tegude eest. See tähendab, et tulevikus peaks alaealiste õigusrikkujate puhul vähenema trahvide ja teiste ebaefektiivsete karistuste...

11.12.2015

Novembriga 2015 lõppeb Politsei- ja Piirivalveameti eestveetud EL ISEC fondist kaasrahastatud rahvusvaheline projekt HOME/2012/ISEC/AG/4000004321 ,,Süütegude ennetusmeetodite arendamine ning uute kasutuselevõtt läbi turvalise elukeskkonna, sh teede ja tänavate kujundamise ja planeerimise’’,...

24.11.2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna 11 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid, millega tunnustatakse vapraid inimesi, kes on tabanud kurjategija, aidanud sellele oma julge tegutsemisega kaasa, hoidnud ära kuriteo või aidanud selle ohvrit.


2015. aastal tunnustati...

18.11.2015

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega Euroopa Nõukogu juhib tähelepanu laste kaitsmisele...

05.10.2015

Oktoobrist algas Sotsiaalministeeriumi teavituskampaania „Kui välisriiki, siis targalt!", mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust välismaal töötamise riskidest ja töövahendajate kohustustest töö pakkumisel. Töövahendusfirmal on keelatud võtta tasu töövahendusega seotud tegevuste eest,...

03.09.2015

Siseministeerium kuulutas välja kogukondliku turvalisuse 2015. aasta suur- ja üleriigiliste projektide toetusvooru, mille eesmärgiks on toetada turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi. Lisaks korraldavad maavalitsused Siseministeeriumi toel...

04.08.2015

Siseministeerium kuulutab välja konkursi noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogrammi elluviimiseks. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Konkursiga otsime partnerit, kes kohaldab Suurbritannias välja töötatud...

31.07.2015

Eesti on Euroopa Kuriteoennetuse Projektikonkursile (European Crime Prevention Award, ehk ECPA) esitanud projekte alates 2009. aastast, kokku 6 aastat. Parimate pjedestaalile on Eesti...

17.07.2015

Justiitsministeerium avas tänasest jalgrattavarguste ennetamise teemalehe ning jagab soovijatele voldikuid.

Aastas teatatakse politseile enam kui tuhandest jalgrattavargusest, varguste tegelik arv on aga kordades suurem. „Ohvriuuringud näitavad, et jalgratas on selline asi, mille...

17.07.2015

Justiitsministeerium toetab kokku 50 000 euroga kaht projekti kuni kümneaastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.


„Ennetustegevus on alati mõjusam ja tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine ning eriti oluline on harida lapsi, et ennetada...

01.07.2015

Eesti Seksuaaltervise Liit alustas juuni lõpus meedia- ja välikampaaniat projekti "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine" raames. Kampaania hõlmab endas sotsiaalreklaami televisioonis, raadios ning kinodes, välikampaaniat bussipeatustes...

04.06.2015

Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2015-2019 vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

„Selle teenusega soovime me vanglast ühiskonda naasvad inimesed piltlikult vanglaukselt kinni püüda ning teha kõik selleks, et vältida uute...

25.05.2015

Justiitsministeeriumis koguneb esimest korda süüteoennetuse nõukogu, mille peamisteks ülesanneteks on riigi kriminaalpoliitika eesmärkide seadmine ja süütegude ennetamise tegevuste koordineerimine, sh kohaliku omavalitsuse ennetustöö nõustamine.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul peab...

23.04.2015

8.-9. juunil toimub Saksamaal Frankfurdis kuriteoennetuse kongress, mis sel aastal tähistab 20aastast juubelit. Lisaks temaatilistele loengutele ja töötubadele on üleval temaatilised näitused ning väljapanekud. Kongressil on mitmed töötoad ja loengud ainult saksakeelsed, rahvusvahelistele...

Lehed