Kuriteoennetus

20.10.2014

Infopäeva „Riskikäitumine ja ennetus“ korraldavad üheskoos Justiits- , Sise- ja Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Üritusel räägitakse riiklikest suundadest ennetuses, sh riikliku lastekaitsesüsteemi arendamisest ja regionaalsete...

14.10.2014

Siseministeerium ootab projektitaotlusi 6-17-aastastele lastele suunatud ennetusprojektide rahastamiseks. Konkursi „Lastele suunatud tõenduspõhiste sekkumiste rakendamine või arendamine“, eesmärk on toetada projekte, mis kasutavad või arendavad Eestis juba varasemalt tutvustatud ennetusprogramme...

02.10.2014

„Kodanikujulguse aumärgi väljaandmine on kujunenud iga-aastaseks ilusaks traditsiooniks vaprate kodanike tunnustamisel. Oleme aumärki välja andnud juba kümme aastat. Nii kutsume seegi kord üles esitama meile kandidaadiks inimesi, kes on julgenud sekkuda kuriteo toimepanemisse,“ ütles...

26.09.2014

Euroopa Liidus jagatakse juba aastaid parima kuriteoennetuse projekti auhindu. Parimaid projekte oodatakse kõikidelt liikmesriikidelt. Iga riik otsustab ise, millise projekti esitab, kuid seejuures tuleb arvestada, et iga riik saab konkursile esitada ühe projekti, mis peab vastama...

12.09.2014

24. septembril toimub Tallinnas Välisministeeriumi suures pressisaalis koostööseminar, millega aidatakse ärisektoril paremini ennetada võimalikku inimeste ärakasutamist töökeskkonnas. Seminari korraldavad koostöös Justiits- ja Välisministeeriumid, Tartu Ülikool ja MTÜ Living For Tomorrow.

...
04.08.2014

1. augustil kell 17 sulgus taotlusvoor "Jätkutugi erikoolist või vanglastvabanenud noorele". Justiitsministeeriumile laekus kaheksa taotlust. Toetust küsiti summas 973 660 eurot. Jätkub taotluste kahe-etapiline hindamine, mille järel koguneb valikukomisjon. Tulemused tehakse teatavaks septembri...

14.07.2014

7. augustil, algusega kell 10.00 toimub Roseni tornis (Mere pst 6, Tallinn) Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja korduvõigusrikkumiste ennetamine“ kontaktseminar.

Kontaktseminaril tutvustatakse...

08.07.2014

Justiitsministeerium toetab kokku 300 000 euroga kaheksat algatust, mis aitavad kohalikul tasandil luua keskkonda, kus seadusrikkumisi esineks minimaalselt.

Toetuse abil asutakse oma kodukohas looma spetsialistidest ja kohalikest elanikest koosnevaid võrgustikke, pakkuma koolitusi ja...

03.07.2014

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Välja töötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni.

Tegevuste toel suureneb...

01.07.2014

Kutsume huvilisi avatud taotlusvooru “Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele” infopäevale, mis toimub 11. juulil algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis (Tõnismägi 5a).

Infopäeval tutvustatakse täpsemalt taotlusvooru eesmärke ja tingimusi ning toetatavaid tegevusi....

27.06.2014

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et toetada 50 000 euroga pere-, naiste- ja lastevastase vägivalla ohvrite abistamisega tegelevaid organisatsioone.


„Sellel aastal keskendume ohvrite aitamisele läbi ohvriabisüsteemi ja nendega tegelevate inimeste koolitamisele....

25.06.2014

04.06.2014.a. toimus Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis multidimensionaalset pereteraapiat (MDFT) tutvustav seminar. 


Seminaril tegid ettekanded Angela Pasma ja Kees Mos Hollandis asuvast Youth Intervention Foundationist. Youth Intervention Foundation koordineerib MDFT Academie...

03.06.2014

Peamiste järeldustena selgus uuringutulemustest, et inimeste teadlikkus liiklusohtudest ja sõltuvusainetega seotud riskidest on kõrge ent see ei avaldu alati käitumises.  Kohalike omavalitsuste ennetustöö õnnetuste ja süütegude...

30.05.2014

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.


Taotlusvooru eesmärk on ennetada vanglast või erikoolist...

25.05.2014

3. juunil kell 13.00 tutvustatakse siseministeeriumi suures saalis mitme kuriteoennetusalase uuringu tulemusi.

Tutvustamisele tulevad:

1) Rakendusuuringute Keskuse Centar uuring „Kuriteoennetus ja jätkutugi kohalikul tasandil“, mis valmis justiitsministeeriumi tellimusel 2014...

Lehed