Kuriteoennetus

13.07.2016

Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalikkuseni jõudev sündmus on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine. Eesti on projektikonkursil (European Crime Prevention Award, ehk ECPA) pjedestaalile valitud kahel korral. Oleme saanud tunnustust innovaatilisuse eest aastal 2012 veebipolitsei...

09.03.2016

Tänase riigi kriminaalpoliitika ettekandes riigikogule rõhutas justiitsminister Urmas Reinsalu, et  kriminaalpoliitika eriti tähtsaks eesmärgiks peab lähemas tulevikus olema korduvkuritegevuse vähendamine ja riigi tugevam kehtestamine paadunud kurjategijate suhtes.

„...

09.03.2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna toimuval narkokriminaalpoliitika konverentsil, et alaealiste narkosõltlaste puhul tuleb väärteotrahvide asemel rohkem kasutada alternatiivkaristusi ja teraapiat. Samal ajal tuleb aga karmimalt karistada ohtlike narkootikumide, eriti fentanüüli...

09.03.2016

Justiitsministri ja siseministri kohtumisel kinnitasid Urmas Reinsalu ja Hanno Pevkur alanud aasta prioriteedid kuritegevusvastases võitluses. 

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on sel aastal prioriteetseteks suundadeks kuritegevuse vastases võitluses alaealiste vastu...

04.03.2016

Õiguskantslri kantselei ootab nominente auhinnale „Lastega ja lastele“. Tunnustamist väärivad lapsed, noored, täiskasvanud, ettevõtmised ja ühendused, kes on värskete algatuste või pikaajalise tegevusega oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse.

Tunnustust jagatakse viies...

03.02.2016

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles tänasel laste seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu tutvustusel, et peame kuulutama sõja laste seksuaalse väärkohtlemise vastu.

„Lubamatult palju Eesti lapsi langeb seksuaalse väärkohtlemise ohvriks. 12 aastaga, mil tehti viimane...

29.01.2016

Süüteoennetuse nõukogu toetas eile toimunud istungil ettepanekuid, millega tahetakse suurendada õigusrikkumisi toime pannud laste endi vastutust toime pandud tegude eest. See tähendab, et tulevikus peaks alaealiste õigusrikkujate puhul vähenema trahvide ja teiste ebaefektiivsete karistuste...

11.12.2015

Novembriga 2015 lõppeb Politsei- ja Piirivalveameti eestveetud EL ISEC fondist kaasrahastatud rahvusvaheline projekt HOME/2012/ISEC/AG/4000004321 ,,Süütegude ennetusmeetodite arendamine ning uute kasutuselevõtt läbi turvalise elukeskkonna, sh teede ja tänavate kujundamise ja planeerimise’’,...

24.11.2015

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna 11 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid, millega tunnustatakse vapraid inimesi, kes on tabanud kurjategija, aidanud sellele oma julge tegutsemisega kaasa, hoidnud ära kuriteo või aidanud selle ohvrit.


2015. aastal tunnustati...

18.11.2015

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, millega Euroopa Nõukogu juhib tähelepanu laste kaitsmisele...

05.10.2015

Oktoobrist algas Sotsiaalministeeriumi teavituskampaania „Kui välisriiki, siis targalt!", mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust välismaal töötamise riskidest ja töövahendajate kohustustest töö pakkumisel. Töövahendusfirmal on keelatud võtta tasu töövahendusega seotud tegevuste eest,...

03.09.2015

Siseministeerium kuulutas välja kogukondliku turvalisuse 2015. aasta suur- ja üleriigiliste projektide toetusvooru, mille eesmärgiks on toetada turvalise elukeskkonna loomisse panustavaid vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi. Lisaks korraldavad maavalitsused Siseministeeriumi toel...

04.08.2015

Siseministeerium kuulutab välja konkursi noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogrammi elluviimiseks. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Konkursiga otsime partnerit, kes kohaldab Suurbritannias välja töötatud...

31.07.2015

Eesti on Euroopa Kuriteoennetuse Projektikonkursile (European Crime Prevention Award, ehk ECPA) esitanud projekte alates 2009. aastast, kokku 6 aastat. Parimate pjedestaalile on Eesti...

17.07.2015

Justiitsministeerium avas tänasest jalgrattavarguste ennetamise teemalehe ning jagab soovijatele voldikuid.

Aastas teatatakse politseile enam kui tuhandest jalgrattavargusest, varguste tegelik arv on aga kordades suurem. „Ohvriuuringud näitavad, et jalgratas on selline asi, mille...

Lehed