Kuriteoennetus

13.02.2015

Eile algas Sargveres Kuriteoennetuse SA projekti „Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel“ raames koolitus „Psühhiaatriliste diagnoosidega noored“.

Koolitusest võtavad osa vanglaametnikud ning noortega tegelevad kriminaalhooldajad. Koolituse tulemusena oskavad noortega tegelevad...

23.12.2014

Justiitsministeerium korraldab riigihanke tugiisikuteenuse osutamiseks vanglast vabanejatele. Teenust tellitakse aastatel 2015-2018 üle-eestiliselt 750 vanglast vabanejale.

Tugiisikute ülesanne on aidata vanglast vabanenud inimestel naasta ühiskonda ja tööturule ning vähendada uute...

19.12.2014

Abimaterjalis antakse lapsevanemale ülevaade, mida teha, kui on kahtlus või teadmine, et last on seksuaalselt väärkoheldud.

  • Kelle poole pöörduda?
  • Kuidas käituda internetis ahistamise korral?
  • Mida öelda lapsele ja kuidas teda aidata?
  • Mida saab lapsevanem...
16.12.2014

Esmaspäeval kogunesid Rõuge Põhikoolis Viitina, Nursi ja Rõuge noored arutama kodukoha elukeskkonna üle. Analüüsiti, mis neile oma kodu ümbruses meeldib ja mis võiks olla teisiti. Muuhulgas tuli välja, et bussipeatuses võiks olla prügikast, et prahti maha ei loobitaks, turvatunnet vähendasid...

01.12.2014

Selleks, et lastega töötavad spetsialistid õpiks märkama laste ja noorte probleeme juba eos ning oskaksid aidata, on Hiiumaa lastekaitseühing alustanud pikka projekti, mis pakub nõu ja tegevust ka noortele endile. Esmaspäeval kogunesid maavalitsuse saali õpetajad, noorsootöötajad,...

18.11.2014

Pimedate Ööde Filmifestivalil (PÖFF) linastub juba neljandat korda Just Filmi raames lapse õiguste eriprogramm, mis tänavu on pühendatud ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäevale.

14.-23. novembril toimuval noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film on võimalik vaadata üheksat...

15.11.2014

27. oktoobril kogunes Kirivere kooli aulasse üle poolesaja inimese, et kuulata suhtekorraldaja ja tuntud teleajakirjaniku Hannes Hermaküla loengut teemal "Pereväärtused ja hooliv kogukond". Vahetult enne loengut tutvustati kolme omavalitsuse (Imavere, Kõo ja Võhma) ühisprojekti "Kogukond märkab...

07.11.2014


17. novembril toimub Hiiumaal koolitus “Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga”. Täpsemat infot koolituse kohta leiab siit: http://hiiumaariskilapsed.wordpress.com/2014/10/31/teine-koolitus/

...

07.11.2014


Täna toimub Pärnus Rapla Maavalitsuse projekti "Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas" raames koolitus „Võrgustikutöö: käivitamisest säilitamiseni“.

Tänase koolituspäeva esimene esineja on Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna...

01.11.2014


Eile toimus Imavere Põhikoolis projekti "Kogukond märkab, toetab ja abistab" tutvustamine ning esines Hannes Hermaküla.

Projekti avaüritusele oli kogunenud palju inimesi. Hannes Hermaküla rääkis pere tähtsusest lapse kasvatamisel, tuues näiteks Islandi, kus keskendutakse tugevalt...

31.10.2014


Eile kogunesid õhtusel ajal paljud lapsevanemad aktiivselt kaasa mõtlema Nõmme gümnaasiumisse, kus toimus lapsevanematele suunatud loeng "Kiitmine ja karistamine", lektoriks psühhoterapeut ja MTÜ Lastekaitse Liidu koolitaja Merit Lage.

Koolitaja Merit Lage tõi välja...

20.10.2014

Infopäeva „Riskikäitumine ja ennetus“ korraldavad üheskoos Justiits- , Sise- ja Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Üritusel räägitakse riiklikest suundadest ennetuses, sh riikliku lastekaitsesüsteemi arendamisest ja regionaalsete...

14.10.2014

Siseministeerium ootab projektitaotlusi 6-17-aastastele lastele suunatud ennetusprojektide rahastamiseks. Konkursi „Lastele suunatud tõenduspõhiste sekkumiste rakendamine või arendamine“, eesmärk on toetada projekte, mis kasutavad või arendavad Eestis juba varasemalt tutvustatud ennetusprogramme...

11.10.2014

Esimesel augustil sulgunud taotlusvoorust "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele" valiti välja kolm projekti, millele anti Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetust kokku 324650,7 eurot. Rahastust soovis saada kaheksa projekti, mis taotlesid toetust ligi miljoni euro eest...

02.10.2014

„Kodanikujulguse aumärgi väljaandmine on kujunenud iga-aastaseks ilusaks traditsiooniks vaprate kodanike tunnustamisel. Oleme aumärki välja andnud juba kümme aastat. Nii kutsume seegi kord üles esitama meile kandidaadiks inimesi, kes on julgenud sekkuda kuriteo toimepanemisse,“ ütles...

Lehed