Kuriteoennetus

04.08.2015

Siseministeerium kuulutab välja konkursi noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogrammi elluviimiseks. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Konkursiga otsime partnerit, kes kohaldab Suurbritannias välja töötatud...

31.07.2015

Eesti on Euroopa Kuriteoennetuse Projektikonkursile (European Crime Prevention Award, ehk ECPA) esitanud projekte alates 2009. aastast, kokku 6 aastat. Parimate pjedestaalile on Eesti...

17.07.2015

Justiitsministeerium avas tänasest jalgrattavarguste ennetamise teemalehe ning jagab soovijatele voldikuid.

Aastas teatatakse politseile enam kui tuhandest jalgrattavargusest, varguste tegelik arv on aga kordades suurem. „Ohvriuuringud näitavad, et jalgratas on selline asi, mille...

17.07.2015

Justiitsministeerium toetab kokku 50 000 euroga kaht projekti kuni kümneaastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.


„Ennetustegevus on alati mõjusam ja tulemuslikum kui tagajärgedega tegelemine ning eriti oluline on harida lapsi, et ennetada...

01.07.2015

Eesti Seksuaaltervise Liit alustas juuni lõpus meedia- ja välikampaaniat projekti "Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine" raames. Kampaania hõlmab endas sotsiaalreklaami televisioonis, raadios ning kinodes, välikampaaniat bussipeatustes...

04.06.2015

Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2015-2019 vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

„Selle teenusega soovime me vanglast ühiskonda naasvad inimesed piltlikult vanglaukselt kinni püüda ning teha kõik selleks, et vältida uute...

25.05.2015

Justiitsministeeriumis koguneb esimest korda süüteoennetuse nõukogu, mille peamisteks ülesanneteks on riigi kriminaalpoliitika eesmärkide seadmine ja süütegude ennetamise tegevuste koordineerimine, sh kohaliku omavalitsuse ennetustöö nõustamine.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul peab...

23.04.2015

8.-9. juunil toimub Saksamaal Frankfurdis kuriteoennetuse kongress, mis sel aastal tähistab 20aastast juubelit. Lisaks temaatilistele loengutele ja töötubadele on üleval temaatilised näitused ning väljapanekud. Kongressil on mitmed töötoad ja loengud ainult saksakeelsed, rahvusvahelistele...

04.03.2015

Justiitsministeerium kuulutas välja kuriteoennetuse projektide konkursi rahalise toetuse andmiseks kuni 10 aastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks. Toetuse määr on 50 000 eurot.

Ministeerium toetab tegevusi, et ennetada seksuaalse väärkohtlemisega seotud riskikäitumist ja...

28.02.2015

Eelmisel sügisel piirkondades tutvustatud projekt „Kogukond märkab, toetab, abistab“ on jõudnud oma tegevustes sinnamaani, et soovime korraldada ühiseid kogemuskohvikud.

Kogemuskohvik, see on koolitus ja arvamustevahetus ühises lauas, mis on avatud kogu piirkonnale ning hakkab kihelkonnas...

13.02.2015

Eile algas Sargveres Kuriteoennetuse SA projekti „Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel“ raames koolitus „Psühhiaatriliste diagnoosidega noored“.

Koolitusest võtavad osa vanglaametnikud ning noortega tegelevad kriminaalhooldajad. Koolituse tulemusena oskavad noortega tegelevad...

23.12.2014

Justiitsministeerium korraldab riigihanke tugiisikuteenuse osutamiseks vanglast vabanejatele. Teenust tellitakse aastatel 2015-2018 üle-eestiliselt 750 vanglast vabanejale.

Tugiisikute ülesanne on aidata vanglast vabanenud inimestel naasta ühiskonda ja tööturule ning vähendada uute...

19.12.2014

Abimaterjalis antakse lapsevanemale ülevaade, mida teha, kui on kahtlus või teadmine, et last on seksuaalselt väärkoheldud.

  • Kelle poole pöörduda?
  • Kuidas käituda internetis ahistamise korral?
  • Mida öelda lapsele ja kuidas teda aidata?
  • Mida saab lapsevanem...
16.12.2014

Esmaspäeval kogunesid Rõuge Põhikoolis Viitina, Nursi ja Rõuge noored arutama kodukoha elukeskkonna üle. Analüüsiti, mis neile oma kodu ümbruses meeldib ja mis võiks olla teisiti. Muuhulgas tuli välja, et bussipeatuses võiks olla prügikast, et prahti maha ei loobitaks, turvatunnet vähendasid...

01.12.2014

Selleks, et lastega töötavad spetsialistid õpiks märkama laste ja noorte probleeme juba eos ning oskaksid aidata, on Hiiumaa lastekaitseühing alustanud pikka projekti, mis pakub nõu ja tegevust ka noortele endile. Esmaspäeval kogunesid maavalitsuse saali õpetajad, noorsootöötajad,...

Lehed