Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringud ja analüüsid

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Minu keha ja turvalisus. Teadmised, oskused ja hoiakud. vägivallaennetus; laste seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalvägivald seksuaalvägivalla ennetus; kuriteoennetus; infomaterjalid; praktiline nõu 27.10.2017
Seksuaalkuritegusid toime pannud alaealistele mõeldud erisekkumise vajaduse ja võimaluste analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Seksuaalkuriteod; Alaealised 08.06.2017 Kristel Kraas, Brit Tammiste
SPIN mõjukiri, juuni 2017 Alaealised; Kuriteoennetus 28.06.2017
Põhiõiguste paketi mõjuanalüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Kohus; Vahistamine 12.06.2017 Kätlin-Chris Kruusmaa
Ohtlike kalduvuskurjategijate sihtrühma, meetmete ja kohtlemise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Karistuspraktika; Karistussüsteem; Kriminaalpoliitika; Vägivald; Kriminaalhooldus; Vangistus 30.04.2017 Brit Tammiste; Jako Salla; Krister Tüllinen; Kätlin-Chris Kruusmaa
Mitmedimensioonilise pereteraapia tõhususe uuring Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalpoliitika; Alaealised; Programmid 03.05.2017 Laura Aaben; Miko Tammik; Kadi Kallavus
Seksuaalkurjategijate kompleksravi analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Sekskuriteod 27.04.2017 Brit Tammiste
Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon Eestis Muud analüüsid; Kõik Karistussüsteem; Kohus; Mittekaristuslikud meetmed; Vangistus; Uimastid; Programmid 05.03.2016 Gerly Tamm; Ave Talu; Anna Markina; Anneli Villenthal; Siim Espenberg; Jouni Tourunen; Uku Varblane
Laste toime pandud süütegudele reageerimise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalpoliitika; Alaealised; Registreeritud kuritegevus; Väärteod; Karistuspraktika 12.04.2017 Kaire Tamm; Kadri Ann Salla
Kuritegevus Eestis 2016 Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik Kriminaalstatistika; Registreeritud kuritegevus; Korruptsioon; Keskkonnakuritegevus; Vägivald; Varavastane kuritegevus; Kuritegevushirm; Alaealised; Sekskuriteod; Inimkaubandus; Menetlus; Vangistus; Kriminaalhooldus; Retsidiivsus 12.04.2017 Andri Ahven; Anu Leps; Brit Tammiste; Kaire Tamm; Krister Tüllinen; Kätlin-Chris Kruusmaa; Stanislav Solodov; Mari-Liis Sööt
Õpetajaraamat tervise ja ohutuse teemadel III kooliastmele Käsiraamat; Kõik Kuriteoennetus 28.03.2017 Tartu Ülikool; Siseministeerium; Päästeamet; Maanteeamet
Aruanne jälitusstatistikast 2016. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 23.03.2017 Justiitsministeerium
Kuritegevuse ennetamine keskkonna planeerimise kaudu: Protsessi kasutusvõimalused avalikus ruumis Tallinna linna näitel Üliõpilastööd; Kõik Kuriteoennetus 22.03.2017 Katrin Lipp
Nõustamisliini tutvustus Inimkaubandus 20.02.2017 Sirle Blumberg
Ülevaade inimkaubanduse kuritegudest 2016. aastal Kriminaalstatistika ülevaated; Kõik Inimkaubandus; Registreeritud kuritegevus 20.02.2017 Anu Leps
Lähisuhtevägivald, vastavad tüpoloogiad ja politseitöö (kogumikust lk 7-29) (2016) Artikkel; Kõik Politsei; Perevägivald 15.02.2017 Uno Traat; Ülle Vanaisak
Paarisuhtevägivalla kuritegude tõlgendused Eestis kohtutoimikute analüüsi põhjal (2017) Üliõpilastööd; Kõik Kriminaalpoliitika; Perevägivald 15.02.2017 Virve Kass
Lapse küsitlemise käsiraamat Koolitusmaterjalid; Kõik Kriminaalpoliitika; Alaealised 19.12.2016 Anneli Liivamägi-Hitrov; Kristjan Kask
Lapse küsitlemise käsiraamat Koolitusmaterjalid; Kõik Kriminaalmenetlus; Alaealised; Kohus; Politsei 19.12.2016 Anneli Liivamägi-Hitrov; Kristjan Kask
Röövimine: levik, avastamine, karistuspraktika Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Karistuspraktika; Varavastane kuritegevus 15.10.2016 Andri Ahven; Jako Salla; Laura-Maria Kadaksoo

Lehed