Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Uuringud ja analüüsid

 

Viimati lisatud dokumendid

Pealkiri Liik Valdkond Kuupäev Autor
Kuritegevus Eestis 2017 Kriminaalstatistika Kriminaalstatistika ülevaated 23.02.2018
Ruumilise eripreventsiooni poliitika kriminaalpoliitika 20.12.2017
Julge laps_Mida teha kui minu või mu sõbra kodus on vägivald poliitikapaber kriminaalpoliitika, kõik 19.12.2017 Riigiprokuratuur
Minu keha ja turvalisus. Teadmised, oskused ja hoiakud. vägivallaennetus; laste seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalvägivald seksuaalvägivalla ennetus; kuriteoennetus; infomaterjalid; praktiline nõu 27.10.2017
Seksuaalkuritegusid toime pannud alaealistele mõeldud erisekkumise vajaduse ja võimaluste analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Seksuaalkuriteod; Alaealised 08.06.2017 Kristel Kraas, Brit Tammiste
SPIN mõjukiri, juuni 2017 Alaealised; Kuriteoennetus 28.06.2017
Põhiõiguste paketi mõjuanalüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalmenetlus; Kohus; Vahistamine 12.06.2017 Kätlin-Chris Kruusmaa
Ohtlike kalduvuskurjategijate sihtrühma, meetmete ja kohtlemise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Karistuspraktika; Karistussüsteem; Kriminaalpoliitika; Vägivald; Kriminaalhooldus; Vangistus 30.04.2017 Brit Tammiste; Jako Salla; Krister Tüllinen; Kätlin-Chris Kruusmaa
Mitmedimensioonilise pereteraapia tõhususe uuring Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalpoliitika; Alaealised; Programmid 03.05.2017 Laura Aaben; Miko Tammik; Kadi Kallavus
Seksuaalkurjategijate kompleksravi analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Sekskuriteod 27.04.2017 Brit Tammiste
Narkosõltlastest õigusrikkujate sõltuvusravi ja rehabilitatsioon Eestis Muud analüüsid; Kõik Karistussüsteem; Kohus; Mittekaristuslikud meetmed; Vangistus; Uimastid; Programmid 05.03.2016 Gerly Tamm; Ave Talu; Anna Markina; Anneli Villenthal; Siim Espenberg; Jouni Tourunen; Uku Varblane
Laste toime pandud süütegudele reageerimise analüüs Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Kriminaalpoliitika; Alaealised; Registreeritud kuritegevus; Väärteod; Karistuspraktika 12.04.2017 Kaire Tamm; Kadri Ann Salla
Kuritegevus Eestis 2016 Kriminaalpoliitika uuringute sari; Kõik Kriminaalstatistika; Registreeritud kuritegevus; Korruptsioon; Keskkonnakuritegevus; Vägivald; Varavastane kuritegevus; Kuritegevushirm; Alaealised; Sekskuriteod; Inimkaubandus; Menetlus; Vangistus; Kriminaalhooldus; Retsidiivsus 12.04.2017 Andri Ahven; Anu Leps; Brit Tammiste; Kaire Tamm; Krister Tüllinen; Kätlin-Chris Kruusmaa; Stanislav Solodov; Mari-Liis Sööt
Õpetajaraamat tervise ja ohutuse teemadel III kooliastmele Käsiraamat; Kõik Kuriteoennetus 28.03.2017 Tartu Ülikool; Siseministeerium; Päästeamet; Maanteeamet
Aruanne jälitusstatistikast 2016. aastal Kriminaalpoliitika analüüs; Kõik Jälitustegevus; Kriminaalmenetlus 23.03.2017 Justiitsministeerium
Kuritegevuse ennetamine keskkonna planeerimise kaudu: Protsessi kasutusvõimalused avalikus ruumis Tallinna linna näitel Üliõpilastööd; Kõik Kuriteoennetus 22.03.2017 Katrin Lipp
Nõustamisliini tutvustus Inimkaubandus 20.02.2017 Sirle Blumberg
Ülevaade inimkaubanduse kuritegudest 2016. aastal Kriminaalstatistika ülevaated; Kõik Inimkaubandus; Registreeritud kuritegevus 20.02.2017 Anu Leps
Lähisuhtevägivald, vastavad tüpoloogiad ja politseitöö (kogumikust lk 7-29) (2016) Artikkel; Kõik Politsei; Perevägivald 15.02.2017 Uno Traat; Ülle Vanaisak
Paarisuhtevägivalla kuritegude tõlgendused Eestis kohtutoimikute analüüsi põhjal (2017) Üliõpilastööd; Kõik Kriminaalpoliitika; Perevägivald 15.02.2017 Virve Kass

Lehed