Search form

Search form

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Statistika andmebaas

PrintPDF Share

Siia lehele tuleb 2017. aasta jooksul kriminaalstatistika andmebaas.

Seni soovitame kasutada Statistikaameti andmeid valdkonnast Õigus ja turvalisus: http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Sotsiaalelu/17EIGUS_JA_TURVALISUS/17EIGUS_JA_TURVALISUS.asp